Atrakcje turystyczne

1. BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY - odległość od hotelu Gutland ok. 80 km.

BPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Największe walory parku to szeroka dolina mająca naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały sie tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i w Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla BPN sa również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji i osuszania bagien i torfisk. W BPN jest bardzo rozwinięta turystyka. Godne polecenia są szlaki: piesze, rowerowe, kajakowe, szlaki konne, oraz zwiedzanie TWIERDZY OSOWIEC. W parku jest możliwość wynajęcia przewodnika.

Więcej o Biebrzańskim Parku Narodowym »2. BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY - odległość od hotelu Gutland ok. 80 km.

W BPN można uprawiać różne formy turystyki. W tym celu wyznaczone zostały trzy szlaki turystyczne na terenie Obrębu ochronnego, po którym można poruszać się rowerem, konno a zimą na nartach. Zwiedzanie najstarszej części BPN - Obrębu Ochronnego Orłówka odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika. Można tam podziwiać fragmenty lasu pochodzenia naturalnego wraz licznymi gatunkami roślin, zwierzat i grzybów. Wycieczki terenowe mogą odbywać się od świtu do zmroku.  W Parku znajduje sie także Nowoczesne Muzeum Przyrodniczo - Leśne oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów, w którym można zobaczyć żubry, żubronie, koniki typu tarpana oraz kilka innych gatunków puszczańskich ssaków .

Więcej o Białowieskim Parku Narodowym »3. NARWIAŃSKI PARK NARODOWY - odległość od hotelu Gutland około 40 km.

NPN jest cenną ostoją dla ptaków, zanotowano tu dotychczas 200 gatunków ptaków, z czego 154 zakłada na tym terenie gniazda, a pozostałe tu zlatują. W NPN występuje około 50% zespołu roślinności szuwarowej i wodnej z całej Polski.

Więcej o Narwiańskim Parku Narodowym »4. ZAMEK W TYKOCINIE - odległość od hotelu Gutland ok. 40 km.

W miejscowości Tykocin poza XV-wiecznym zamkiem znajduje się zabytkowa synagoga oraz barokowy kościół Świętej Trójcy.

Więcej o Zamku w Tykocinie »5. MUZEUM ROLNICTWA I SKANSEN W CIECHANOWCU - odległość od hotelu Gutland ok. 30 km.

Na terenie Skansenu znajduje się ponad 40 zabytkowych obiektów z pogranicza Podlasia i Mazowsza. Spotkamy tu tradycyjne chaty, stodoły, obory, spichlerze, kuznie, wiatrak kożlak, gajówkę, a nawet dworek myśliwski.

Więcej o Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu »6. SKANSEN KURPIOWSKI W NOWOGRODZIE - odległość od hotelu Gutland ok. 60 km.

Skansen Kurpiowski położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. W okresie letnim na terenie skansenu odbywają sie liczne imprezy folklorystyczne prezentujące bogatą kulturę kurpiowszczyzny.

Więcej o Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie »7. RZEKA BUG - odległość od hotelu Gutland ok. 40 km.

Więcej o rzece Bug »8. RZEKA NAREW - odległość od hotelu Gutland ok. 40 km.

Więcej o rzece Narew »