Atrakcje

Atrakcje turystyczne warte zobaczenia

1. BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY – odległość od hotelu Gutland ok. 80 km.

BPN jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w Europie. Największe walory parku to szeroka dolina mająca naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem zachowały sie tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i w Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla BPN sa również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji i osuszania bagien i torfisk. W BPN jest bardzo rozwinięta turystyka. Godne polecenia są szlaki: piesze, rowerowe, kajakowe, szlaki konne, oraz zwiedzanie TWIERDZY OSOWIEC. W parku jest możliwość wynajęcia przewodnika.

2. BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY – odległość od hotelu Gutland ok. 80 km.

W BPN można uprawiać różne formy turystyki. W tym celu wyznaczone zostały trzy szlaki turystyczne na terenie Obrębu ochronnego, po którym można poruszać się rowerem, konno a zimą na nartach. Zwiedzanie najstarszej części BPN – Obrębu Ochronnego Orłówka odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika. Można tam podziwiać fragmenty lasu pochodzenia naturalnego wraz licznymi gatunkami roślin, zwierzat i grzybów. Wycieczki terenowe mogą odbywać się od świtu do zmroku. W Parku znajduje sie także Nowoczesne Muzeum Przyrodniczo – Leśne oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów, w którym można zobaczyć żubry, żubronie, koniki typu tarpana oraz kilka innych gatunków puszczańskich ssaków.

3. NARWIAŃSKI PARK NARODOWY – odległość od hotelu Gutland około 40 km.

NPN jest cenną ostoją dla ptaków, zanotowano tu dotychczas 200 gatunków ptaków, z czego 154 zakłada na tym terenie gniazda, a pozostałe tu zlatują. W NPN występuje około 50% zespołu roślinności szuwarowej i wodnej z całej Polski.

4. ZAMEK W TYKOCINIE – odległość od hotelu Gutland ok. 40 km.

W miejscowości Tykocin poza XV-wiecznym zamkiem znajduje się zabytkowa synagoga oraz barokowy kościół Świętej Trójcy.

5. MUZEUM ROLNICTWA I SKANSEN W CIECHANOWCU – odległość od hotelu Gutland ok. 30 km.

Na terenie Skansenu znajduje się ponad 40 zabytkowych obiektów z pogranicza Podlasia i Mazowsza. Spotkamy tu tradycyjne chaty, stodoły, obory, spichlerze, kuznie, wiatrak kożlak, gajówkę, a nawet dworek myśliwski.

6. SKANSEN KURPIOWSKI W NOWOGRODZIE – odległość od hotelu Gutland ok. 60 km.

Skansen Kurpiowski położony jest na wysokiej skarpie nadnarwiańskiej na wprost ujścia Pisy do Narwi. W okresie letnim na terenie skansenu odbywają sie liczne imprezy folklorystyczne prezentujące bogatą kulturę kurpiowszczyzny.

Wysokie Mazowieckie to miejscowość położona w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, w odległości 50 km od Białegostoku.

Na skróty

^

Noclegi

^

Restauracja

^

Przyjęcia

^

Konferencje

^

Club

Hotel Gutland

ul. 1 Maja 22
18-200 Wysokie Mazowieckie

Telefon:
+48 601 407 088