1 TURNIEJ w FIFE 2020

Zapisy i informacje organizacyjne codziennie po godz. 17.00 pod nr tel.: ?. Wpisowe 35,- zł płatne do dnia 13.03.2020 w Clubie Gutland, ul. 1 Maja 22, Wysokie Mazowieckie.

Lista uczestników (imię, ksywa, nazwisko):

  1. Łukasz LUKAS Podedworny
  2. Kamil GORDON Zdrodowski

REGULAMIN

Regulamin I otwartego Turnieju Fifa 2020
Wysokie Mazowieckie 14 03 2020 r.
§1.
Postanowienia ogólne
1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek
I otwartego Turnieju FIFA 18, który odbędzie się w dniu 14 marca 2020 roku
w Klubie „GUTLAND” w Wysokim Mazowiecku.
2. Organizatorem turnieju jest klub „Gutland”,
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji
postanowień Regulaminu.
4. Udział w Turnieju jest otwarty i płatny dla osób, które ukończyły 15 lat.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na pod nr tel. 661 551 515,
697 536 988. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są także do przesłania zgody
rodzica/opiekuna.
6. Maksymalna ilość uczestników to 32 osób, decyduje kolejność zapisów.
7. Rozgrywa odbywać się będzie w dwóch grupie wiekowej 15+
8. W przypadku dużej ilości chętnych ilość miejsc może ulec zmianie.
9. Turniej odbędzie się od godziny 11:00 do roztrzygnięcia turnieju.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych.
11. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu
pt. „Działania zabronione i kary”.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
§2.
System rozgrywek
1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze. Maksymalna ilość graczy to 32 osób.
2. Decyduje kolejność zapisów. Mecze rozgrywane są na konsolach PS4
3. Turniej rozgrywany jest systemem 2xKO
4. W systemie ligowym każdy z członków grupy (A,B,C,D) rozegra po jednym meczu
z pozostałymi. Do drzewka turniejowego awansuje po 2 graczy z każdej grupy.
W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgromadzone punkty (3 za zwycięstwo,
1 za remis, 0 za porażkę.). W przypadku równej liczby punktów decydującym będzie
wynik meczu bezpośredniego między graczami. W dalszej kolejności brana jest pod
uwagę ilość zdobytych i straconych bramek.
5. W systemie pucharowym obowiązuje zasada single ellimination – przegrywający
odpada. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.
6. Losowanie miejsc w grupach, a w dalszej kolejności w drabince turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.
7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie
powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.
§3.
Rozgrywka meczowa
1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 20 (wersja PS4).
2. Mecze rozgrywamy poprzez mecz towarzyski, drużynami klubowymi i narodowymi.
3. Zabronione jest używanie Drużyn Światowej XI, Klasycznej XI, Adidas All Stars.
4. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów.
5. Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy
piłce i jest na WŁASNEJ połowie.
6. Każdy z graczy może korzystać z własnego kontrolera, o ile takowy jest obsługiwany przez konsolę PS4
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie
stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.
§4.
Ustawienia gry
1. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
2. Długość połowy: 5 minuty
3. Poziom trudności: Klasa Światowa
4. Szybkość gry: Normalna
5. Kontuzje: Wył.
6. Spalone: Wł.
7. Kartki: Wł.
8. Zagrania ręką: wył
9. Stadion: dowolny
10. Pogoda: dobra
11. Pora dnia: dzień/noc
12. Liczba zmian: 3
13. Sterowanie: Dowolne
14. Kamera: Domyślna
15. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona
§5.
Działania zabronione i kary
Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
1. Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora/projektora.
2. Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane
przeciwko innemu graczowi.
3. Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala.
4. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu
utrzymania korzystnego wyniku.
5. Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.
W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on
na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
Odpowiedzialność za rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju ponosi uczestnik, który zawinił.
§6.
Nagrody
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział atrakcyjne nagrody, oraz cztery-osiem nagrody pocieszenia
§7.
Postanowienia końcowe
Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.
Turniej FIFA 20 nie jest powiązany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. ani jej
licencjodawców

0 komentarzy